Planxa a vapor sense cable / La Razón

La Razón ofereix la possibilitat d'aconseguir una planxa a vapor sense cables. Demà dissabte 20 de febrer la cartilla de participació.

Planxa de vapor continu i regulable, planxat horitzontal i vertical, sistema antical, funció netejat automàtic, base carregadora amb recullcable.

+info